Pomarańczowa Karta Grupy Krwi

/ 30.06.2010 /

Z uwagi na zakończenie rocznej współpracy z EFHDK, z którą prowadziliśmy projekt Karta Krwi Krewniaka, uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lipca 2010r. oferujemy KARTĘ IDENTYFIKACYJNĄ GRUPY KRWI ogólnopolskiej sieci laboratoriów medycznych DIAGNOSTYKA.

Karta Identyfikacyjna Grupy Krwi DIAGNOSTYKI jest dokumentem, wiarygodnie poświadczającym grupę krwi jej posiadacza, spełniającym wymogi wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19.09.2005r. w sprawie określenia sposobu i organizacji leczenia krwią w zakładach opieki zdrowotnej i posiadającym akceptację Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Liczymy, że oferowane przez DIAGNOSTYKĘ Karty Identyfikacyjne Grupy Krwi będą nadal realizować realną potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzkiego.

Jednocześnie dziękujemy wszystkim osobom oraz instytucjom, dzięki którym w trakcie wspólnej, rocznej kampanii na rzecz Karty Krwi Krewniaka, udało się wesprzeć prowadzone przez EFHDK działania popularyzujące ideę Honorowego Krwiodawstwa a także - zgodnie z jednym z podstawowych celów akcji - pozyskać część środków na zakup mobilnych stacji poboru krwi.